Remete Jánosné, Gerölyné Joó Katalin, Wenczel Zsuzsanna, Szauer István és Porga Gyula Remete Jánosné, Gerölyné Joó Katalin, Wenczel Zsuzsanna, Szauer István és Porga Gyula

Pedagógusnak lenni életre szóló hivatás

Írta:  8200 Veszprém június 01 2016 Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése

A pedagógusokat ünnepelték szerdán délután Veszprémben, hagyományosan ezen a napon adják át a Ranolder-díjakat is.

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját Pedagógus napnak nyilvánította. Ez a nap főhajtás a pedagógusi hivatás előtt és köszönetnyilvánítás a felelősségteljes, sokszor erőt próbáló, de gyümölcsöző munkájukért - hangzott el az ünnepségen.

Porga Gyula polgármester ünnepi gondolatai közt rámutatott, a pegagógusok, tanítók, tanárok munkája különleges, semmilyen más munkához nem hasonlítható. Sokkal inkább hivatás ez, ami egy egész életre szól. “Azokat köszöntjük ezen a napon, akik életre szóló hivatássá választották gyermekeink testi, lelki fejlődésének ügyét” - hangsúlyozta. Hozzátette, “mi veszprémiek büszkék vagyunk pedagógusainkra, akik magas színvonalú szakmai munkájuk mellett óvó, védő, támogató, szerető lelkiséggel állnak gyermekeink mellett.”

A polgármester úgy fogalmazott, a pedagógus sikerének mércéje a sikeres tanítvány. “Mindannyiunk eredményeinek hátterében ott áll néhány kiemelkedő pedagógus. Abban biztos vagyok, hogy a mai felnőttek többsége - velem együtt - szeretettel, tisztelettel és hálával gondol egykori oktatóira és nevelőire” - hangoztatta. 

A pedagógusi munka legnagyobb felelőssége abban rejlik, hogy hosszú évekre, évtizedekre meghatározza a tanítvány egész szellemi világát és magatartását - mutatott rá Porga Gyula, megjegyezve, városunkban ezer éves hagyományokkal rendelkezik az ifjúság oktatása és nevelése. “A pedagógus nem csak oktatja és neveli a gyermekeket, hanem minta is számukra, a legfontosabb a szülők után” - vélekedett.

Az eseményen Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az oktatás-nevelés területén, vagy annak segítésében Veszprémben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére „Ranolder-díjat” adományozott, amit Porga Gyula polgármester, a Borsi Lőrinc Díjat pedig Némedi Lajos nyújtott át.


Remete Jánosné Nyíregyházán született. 1981-től dolgozott Veszprém különböző óvodáiban óvodavezető- helyettesként, óvodavezetőként és óvónőként egyaránt. 2013 óta a Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus, általános vezető helyettese. Vezetői munkájában mindig elsődleges szerepet játszott az intézménybe járó gyerekek érdekének teljes mértékű figyelembevétele, a boldog gyermekkor biztosítása. Nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok teremtésére és őrzésére, ezzel biztosítva önálló arculatot óvodájának. Fontosnak tartotta az óvodában meglévő értékek megőrzését, az óvodapedagógusok szakmai fejlődését és kiteljesedését, az integrált nevelést. Munkáját a rendszeresség és a következetesség, valamint a családok partnerként való elfogadása jellemezte. 2016-ban, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az óvodai nevelés területén, valamint az óvodapedagógusok szakmai fejődéséért végzett példamutató tevékenysége elismeréseként Remete Jánosné részére Ranolder-díjat adományoz.

Gerölyné Joó Katalin tanítói diplomáját az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán szerezte. 1994-től dolgozik Veszprémben, a Báthory István Általános Iskolában működő Kék Madár Személyközpontú Programban, melynek meghatározó egyénisége. Munkáját szakszerűen és lelkiismeretesen végzi. Változatos nevelési- oktatási módszerekkel törekszik diákjai érdeklődését felkelteni, egyéni, tanulást támogató eszközöket készít. Gyakorlati tanácsokkal, hasznos ötletekkel látja el kollégáit. Számos pedagógus módszertani és meseíró pályázaton vett részt és szerzett elismerést. Tanítványai is hosszú évek óta szerepelnek a díjazottak élvonalában a különböző pályázatokon és versenyeken. Tehetségét, tapasztalatait megosztja másokkal is, projektmunkái megjelentek különböző kiadványokban. 2016-ban, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az oktatás- nevelés területén végzett példamutató tevékenységéért, valamint színvonalas pedagógiai munkássága elismeréseként Gerölyné Joó Katalin részére Ranolder-díjat adományoz.

Wenczel Zsuzsanna magyar-orosz szakos diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetemen, német szakos diplomáját pedig a Veszprémi Egyetemen szerezte. 1998 óta a Lovassy László Gimnázium tanára, ahol saját bevallása szerint szellemi otthonra talált. Ma a gimnázium egyik meghatározó tanáregyénisége, töretlen lelkesedését, hivatástudatát tanítványai és kollégái egyaránt érezhetik. Tanítványaival számos versenyen ért el kiemelkedő eredményeket. Felejthetetlen irodalmi színpadi műsorokkal színesíti az iskola életét. Hatalmas empátiával, segíteni akarással fordul a tehetséggondozó programban tanuló diákokhoz is, az iskola külföldi kapcsolatainak egyik legaktívabb résztvevője. 2016-ban, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szakmai tudása, művészeti tevékenysége, valamint kimagasló felkészítő munkássága elismeréseként Wenczel Zsuzsannának Ranolder-díjat adományoz.

Szauer István 1984-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán. A Hriszto Botev Általános Iskola tanáraként lelkiismeretes nevelő- oktató munkát végzett. Tanítványai állandó résztvevői voltak a különböző technika és biológia tanulmányi versenyeknek. Egyéniségének az intézmény életében meghatározó szerepe volt. 1998-ban az iskola igazgatójának nevezték ki. Vezetői munkáját az odafigyelés, a türelem, a sokszínűség, a kollégákkal való hatékony együttműködés jellemezte. 2007-ig, Veszprém Megyei Jogú Város Oktatási és Sport Irodájának vezetőjévé történt kinevezéséig volt az általános iskolai igazgatói munkaközösség vezetője. Mind szakmailag, mind erkölcsileg magas színvonalon látta el feladatát. Hosszú évek óta a Pannon Egyetem oktatója. 2012 óta a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Veszprém megyei tankerületi igazgatója. 2016-ban, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, valamint köznevelést segítő munkájának elismeréseként Szauer István részére Ranolder-díjat adományoz.


Kanyár Erika

Kanyár Erika 37 éven át tanított a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában. Gyors és gépíró, valamint magyar nyelv- és irodalom szakos tanárként évtizedeken keresztül sikeresen készítette fel a diákjait versenyekre. 2007-ben kapcsolódott be a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub életébe. Kezdetben előadásokat tartott, majd 2011-ben, az akkori klubelnök és a klubtagok felkérésére elvállalta a klub vezetését. Vezetőként igyekezett megtartani a hagyományokat, emellett azonban a folyamatos megújulásra is nagy hangsúlyt fektetett. Sikeres előadások, programok, valamint a 2015-ös szabadegyetem megszervezése fűződnek a nevéhez. A klub közel fél évszázados fennállásának értékes, gazdag tevékenységét bemutató kiadvány szerkesztése is az ő keze munkája. Kanyár Erika, a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub elnöke értékes pedagógiai pályafutásáért, és a pedagógus klub közösségéért végzett szerteágazó, áldozatos tevékenysége elismeréseként Dr. Borsi Lőrinc díjban részesül.

 

Ezt már olvasta!?

A költségvetés már szeptembertől az első 9 osztályban átvállalja a tankönyvek költségét.

Életének 76. évében váratlanul elhunyt Benkó Sándor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója.

Elhunyt Kertész Imre

Életének 87. évében hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt Kertész Imre.

Teljesen lezárták a 73-ast Csopak közelében

Eddig tisztázatlan körülmények között egy kamion az út széli árokba hajtott a 73-as számú főút 3. kilométerszelvényében csütörtök este.

Pályaválasztási kiállítás

Idén huszadik alkalommal rendezte meg Pályaválasztási Kiállítását októberben Veszprém Megyei Kormányhivatal.

Na-Bed