Pályázati felhívás - Művészetek Háza igazgatói beosztás

Írta:  8200 december 17 2015 Betűméret Betűméret csökkentése Betűméret növelése

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Művészetek Háza igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.


A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Kjt. végrehajtásáról a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Művészetek Háza igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör a pályázó iskolai végzettsége alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2016. április 01-től 2021. március 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Vár u. 17.

Az intézmény tevékenységi köre:
A közművelődésről és a művészeti tevékenység támogatásáról szóló 14/2012. (III. 30.) helyi rendeletben és az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatokat látja el.
A Művészetek Háza közművelődési és kortárs művészeti intézményként, kiállítóhelyek működtetőjeként:
-segíti és támogatja a különböző művészeti ágak tevékenységét, együttműködését; otthont ad a művészeknek, művészeti szövetségeknek, művészeti együtteseknek, amatőr művészeti csoportoknak,
-az Intézmény által működtetett galériákban veszprémi, országos, nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállításokat rendez,
-dokumentálja és archiválja a város művészeti életének eseményeit, dokumentumtárat működtet,
-könyvkiadói tevékenységet végez, koordinálja a Vár Ucca Műhely Kiadó munkáját,
-részt vesz a város kiemelt kulturális eseményein, társadalmi rendezvényein,
-feladata a nemzeti kulturális örökség védelme, működtetése és új tartalommal való megtöltése,
-Veszprém város nemzetközi és kulturális kapcsolataiban kezdeményező módon részt vesz, elősegíti a nemzetközi művészeti együttműködést,
-működteti: a Modern Képtár – Vass László Gyűjteményt, a László Károly Gyűjteményt – Dubniczay Házat, a Szilágyi László Utcagalériát, a Vetési Albert Gimnázium területén lévő EURÓPA SZOBORPARK elnevezésű bemutatóteret, ehhez kapcsolódóan nemzetközi felnőtt- és diák művésztelepet szervez.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai-gazdasági irányítása, koordinálása, szakszerű és törvényes vezetése. Közművelődési, művészeti (kortárs képzőművészet és irodalom) és közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézmény kiállítóhelyeinek működtetése, a kezelésében lévő gyűjtemények méltó bemutatása és menedzselése, a különböző művészeti ágak együttműködésének segítése, kiadói tevékenység. Az alapító okiratban valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányítói szervezetek útmutatásában foglaltak szerint.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség
a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
egészségügyi alkalmasság
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
az intézmény közművelődési alaptevékenységéhez kapcsolódóan:
felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga
- a felsőfokú végzettségnek és szakképzettségnek vagy szakvizsgának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedő közművelődési tevékenység
- az intézmény alkotóművészeti alaptevékenységéhez kapcsolódóan:
- szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
- a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete

Illetmény és egyéb juttatások:
A Kjt., valamint a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:
motivációs levél
fényképes szakmai önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
szakmai gyakorlat igazolása
kiemelkedő közművelődési tevékenység igazolása (a közművelődési alaptevékenységre vonatkozó pályázat benyújtása esetén)
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 27.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Művészetek Háza igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. címre és elektronikus úton Perlaki Claudia részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.


A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Csoportjának vezetője Perlaki Claudia. Telefon: 88/549-194, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A pályázat elbírálásának módja: A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2016. április 01-től tölthető be.
 

Ezt már olvasta!?

Még nyolc napig lehet diákhitelt igényelni az idén

Rekordalacsony, 3,75 százalékos kamattal lehet hozzájutni a szabad felhasználású Diákhitel1-hez.

Meghalt 69 éves korában David Bowie brit rockzenész - erősítette meg a hírt a művész képviselője hétfőn a Hollywood Reporter portálnak.

Három milliárd forintot kell elkölteni május végégig

Mintegy 2,7 milliárd forint van még a Széchenyi Pihenőkártyákon (SZÉP-kártya) a 2014-es befizetésekből, amelyek felhasználási határideje május 31-én jár le.

A zenei, irodalmi és egyéb programok megtartása mellett idén a színház áll a Művészetek Völgye fókuszában.

VEDAC: Erre az évre büszkék lehetünk!

A szakmai munka és a rendezvényszervezés terén is kiemelkedőt alkotott a VEDAC 2018-ban. Értékelés az eredmények tükrében.

Bakony Média névjegykártya